Reiselivsklynga Arctic-365 inviterer til Snow19, 7-8. mai i Tromsø. Hovedtema for konferansen er kapitaltilgang til bedriftene og samarbeid mellom reiseliv og filmnæringen i Nord-Norge.

Flere av reiselivsbedriftene i landsdelen er i vekst og bedriftene er ikke alle like godt forberedt på hva som kreves når en skal hente inn ekstern kapital for investeringer og utvikling.

-På konferansen får vi høre fra investorer, finansinstitusjoner og virkemiddelapparatet hva som skal til for å få tilgang til ekstern kapital. Bedriftene har behov for denne informasjonen og på konferansen får vi også høre fra investorer som er i ferd med å gjøre nye investeringer i reiselivet i landsdelen, hvorfor de gjør dette – sier Børre Berglund som er klyngeleder for Arctic-365.

Arctic-365 teller 70 reiselivsbedrifter og fire ulike FoU-miljøer i Nord-Norge. Klyngebedriftene har gjennom de siste 8 årene jobbet sammen og målrettet om å utvikle lønnsom nordlys- og vinterturisme til Nord-Norge.

-Vi mener det ligger et uforløst potensial i et tettere samarbeid mellom reiselivsnæringen og kulturnæringer i Nord-Norge, fortsetter Berglund. Arctic-365 har inngått et samarbeid med Filmklynge Nord og vi har store forventninger til at dette samarbeidet blant annet skal forløse nye filmproduksjoner som helt fra starten av kan utvikles til å bli filmer som er egnet for utvikling av filmturisme.

Bærekraftig reiselivsutvikling er alltid et tema når reiselivsbedrifter møtes og på Snow19 vil det bli presentert en metodikk som måler h or bærekraftig arrangementer og turismesatsninger er.

-Det jobbes godt på flere reisemål i dag med bærekraft-tematikken. Vi har imidlertid ikke mål på om måten vi driver reiselivet i landsdelen på i dag er bærekraftig. Vi vil bidra til å utvikle en modell som gjør det mulig å målte hvor bærekraftig ulike reislivssatsninger er og vil presentere dette på konferansen, sier Børre Berglund

Du kan lese mer om konferansen og programmet, samt melde deg på her: https://www.arctic-365.no/aktivitetskalender/2018/5/14/snow18-4ney5