Hytteturisme – en nyhetsoversikt januar – juni 2023

Utvalgte nyheter med fokus på hytteturisme i Norge hentet fra dagens reiselivsnyheter. Overskriftene lenker til originalartikkel. Symbolet + eller a+ viser om kilden har betalingsmur, men ingress søker å belyse saken som en kortnyhet.


Juni 2023

Innlegg: Hyttebygging må ta hensyn til presset mot natur og beite
«Fremtidig fritidsbebyggelse skal i størst mulig grad skje via sentrumsnære leilighetsprosjekter eller arealeffektive hytteklynger som tar hensyn til presset mot natur og beiteressurser, skriver Sps topptrio i dette innlegget.» Kilde: opp.no. 

Innlegg: Frå brennheitt til lunkent i hyttemarknaden (Innlandet)
«Hyttemarknaden opplever ein brems no. Det er ikkje unaturleg, etter gode år under koronapandemien. Men førebels har ikkje bremsen råka Valdres.» Kilde: avisa-valdres.no.

Sivilombudet mener Gausdal kommune retakserte ulovlig (Innlandet)
«Over 1200 fritidsboligeiere på Skeikampen fikk 100% medhold i sin klage til Sivilombudet om at Gausdal kommune retakserte ulovlig, – en nesestyver for Gausdal kommune.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Færre hyttesalg, men prisene går opp +
«Prisene for fritidsboliger i Norge falt med 4,3 prosent i første halvår 2023. Det gjorde de ikke i Oppdal og Rennebu.» Kilde: opp.no.

Hytteprisene falt 4,3 prosent i første del av 2023
«Etter et hett hyttemarked under pandemien har prisene falt. Sjøhyttene falt hele 7,4 prosent fra 2022 viser tall fra Eiendom-Norge.» Kilde: e24.no.

Strid om buplikt er den rette løysinga på bustadmangel
«Hus i bygdene blir rive vekk av ivrige feriefolk. Samstundes skrik distriktskommunar etter bustader til sine eigne.» Kilde: nrk.no.

Skeptisk til Midt-Norges største grønne hytteplan +
Oppdal: «Politikerne vil ikke uten videre ta bølgen for 73 miljøhytter – fordi hyttene bygger ned dyrkbar mark. Satsingen har vært pilotprosjekt for Grønn Fjellhageby sammen med Nasjonalparken Næringshage, og tirsdag kom planene opp til førstegangsbehandling i Utvalg for bygg- og arealplansaker, (Byar).» Kilde: opp.no.

Hyttesalet går ned: – Det er lys i enden av tunnelen (Innlandet)
«Det blir seld markant færre hytter no enn i fjor, men på det splitter nye hyttefeltet på Beitostølen er dei ikkje bekymra.» Kilde: nrk.no.

Innlegg: Et vendepunkt for Synnfjellet (Innlandet)
«Nordre Land kommune har store ambisjoner for hytteutbygging og næringsutvikling i Synnfjellet. .. Nå har Gjøvik-investor Øystein Topp kjøpt konkursboet og går til verket med nye krefter og økonomiske muskler. .. han ønsker se hotellet, skiheisen, aktiviteter og flere varme senger som en helhet.» Kilde: oa.no.

Bråstopp i hyttemarkedet: – Stor usikkerhet
«Prisen på ei hytte på Bleikøya i Indre Oslofjord ble satt ned med en halv million. Likevel har det ikke kommet noen bud.» Kilde: borsen.dagbladet.no.

Hyttebygging splitter partiene i Valdres (Innlandet) +
«Et flertall av senterpartistene i Valdres går til valg på at det ikke skal tas hull på nye områder til hyttefelt de neste fire årene. De får støtte av partier som Venstre og MDG, men Arbeiderpartiet sier seg stort sett uenig.» Kilde: avisa-valdres.no.

Flere enn før mener det bygges ned for mye natur i Norge
«Tall fra Ipsos viser at andelen som mener det bygges for mye i naturen har økt de siste to årene. Halvparten mener nå at det tillates for mye nedbygging.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Innlegg: Vandringer i naturen. Naturarven er under press!
«I dag oppleves i større grad en tristhet når man vandrer langsmed stier og ser store områder flatehogges over hele landet. Her er ikke lenger gamle trær for hakkespett og ugler, økosystemet er i ubalanse. Selv ikke DNT hytter spares for endringer i naturen.» Kilde: op.no.

Ser tegn til at mange selger hytta for å betjene boliglånet
«Under pandemien var det hytteboom i Norge. Nå er det tegn til at markedet er på retur, sier direktør i Privatmegleren.» Kilde: e24.no.

Regjeringen ber folk åpne hyttene sine for flyktninger
«Einar Andreassen og familien har et hus som står tomt store deler av året. Han vurderer å leie ut slik at landets minste kommune kan ta imot flere flyktninger.» Kilde: nrk.no.

Innlegg: Natur og skog framfor store hyttefelt (Buskerud)
Jevnaker: «Erfaringene fra nyere etablerte hyttefelt ved Mylla viser at det er en utopi å etablere nye felt uten store terrenginngrep og avskoging. Dette medfører store konsekvenser for naturen, landskapet .. naturopplevelse og friluftsliv. .. Politisk lederskap etterspurt!» Kilde: ringblad.no.

Krever grønn dreining og nytenkning om hyttebygging (Trøndelag) +
«Forslaget til ny samfunnsdel i kommuneplanen for Oppdal innebærer strammere regler for fritidsutbygging. Nå blir det grønn omstilling i hytte-Oppdal – og mer debatt. Grønn omstilling av fritidsbolignæringen må til for å redusere klimafotavtrykket, både ved utbygging og ved bruk, slås det fast i forslaget..» Kilde: opp.no.

Vi gjenreise Spåtind som destinasjon: – Vi trenger drahjelp (Innlandet) alt
«Øystein Topp har med seg Thomas Skretteberg Aas som daglig leder for den videre satsingen på Spåtind.» Kilde: oa.no.

Vil ha Risør med på hyttekrav mot regjeringen (Agder) a+
«Rødts Andrew Windtwood vil ha Risør med på krav overfor regjeringer, der kommuner med mange hytter får større del av utgiftene sine dekket.» Kilde: austagderblad.no.

Nå er det glampingfeber i fjellheimen +
«Nå bygges det også hytter i trærne i hyttekommunene Oppdal og Rennebu – og romantikken blomstrer blant gjestene. .. Skjørstad så glamping-trenden komme koronavåren 2021, og bygde en såkalt Arctic Dome.» Kilde: opp.no.

Innlegg: Hytteutbygging i Oppdal i endring +
«En fornøyd utbygger kan medføre mange misfornøyde hyttenaboer, samtidig som beitenæringa i realiteten vil forsvinne fra områdene. Det skriver Odd Arne Hoel (Sp) i et svar på kritikken etter at kommunestyret fjernet 36 tomter fra hytteplan.» Kilde: opp.no.

Innlegg: En uforutsigbar nei-kommune (Trøndelag)
Oppdal: «Politikere slår beina under de som vil investere i og utvikle Oppdal, mener Oppdal Næringsforening, gruppe bygg og anlegg etter flere kutt i reguleringsplaner den siste tida.» Kilde: opp.no.

Ronja svarte Tor om utbygging av Liahaugstølen (Innlandet) +
«Ronja Håkenstad Evertsen (22) er ei ung stemme som har kommet med sitt syn på utbyggingsplanene til Framsyn Fritid. Som unge fastboende og som fremtiden til Beitostølen, er vi tungt berørt av utbyggingsplanene for Liahaugstølen. Vi er sterkt imot denne utbyggingen..» Kilde: avisa-valdres.no.

Mai 2023

Kommunestyret tråkket hardt på hyttebremsen +
Risør: «Torsdag diskuterte kommunestyret det første utkastet til kommuneplanens samfunnsdel, før den ble lagt ut på høring. Der kom et knappest mulig flertall frem til at de ikke ønsker å åpne for nye hyttefelt i Risør kommune – og at eksisterende hyttefelt fra kommuneplanene, som ikke er påbegynt, kan tas ut.» Kilde: austagderblad.no.

Kåret til «Årets Hytteprosjekt» (Innlandet)
«Leve Leiligheters «Nest Apartments» på Mosetertoppen i Øyer kommune er kåret til Årets Hytteprosjekt! Prisen ble utdelt under den nylig avholdte Boligkonferansen i regi av Boligprodusentenes forening.» Kilde: hytteavisen.no.

Innlegg: Gålå må ta vare på alpinanlegget for å utviklereiselivsdestinasjon (Innlandet)
«..ei satsing på alpintilbodet vera viktig for å bygge opp att Gålå som ein reiselivsdestinasjon med flest mogleg varme senger. Det vil gi eit større kundegrunnlag enn det ein har sett gjennom den massive hytteutbygginga dei siste åra.» Kilde: gd.no.

Innlegg: Er virkelig hyttene roten til alt vondt? (Innlandet)
«Leserne av lokalavisa kan neppe ha unngått å få med seg den betente konflikten som over flere år har versert i området ved Nordfjellstølen i Etnedal.» Kilde: avisa-valdres.no.

Låner bort hytta til småbarnsfamilier i sommer +
Overhalla: «For å glede andre familier som kanskje ikke har det like bra som dem selv, har trebarnsforeldrene Ingvild (33) og Kristoffer Fure Mikalsen (32) bestemt seg for å låne ut hytta si gratis i sommer. Nå håper de at kanskje flere vil gjøre det samme.» Kilde: namdalsavisa.no.

Innlegg: Du tar feil, Sigmund!
Oppdal: «Varaordfører Elisabeth Hals (V) svarer her på kritikken fra Sigmund Fostad etter vedtaket om å stoppe et hyttefelt i Vangslia for å spare matjord.» Kilde: opp.no.

Hyttesalget stuper
«Før jul advarte Norges Hytteforbund mot en kollaps i hyttemarkedet. Siden den gang har salget av hytter bare gått én vei.» Kilde: nrk.no.

Konkurs etter 35 hyttesalg: En liten detalj felte storaktøren +
«Hytteselskapet Quartett Fritid AS er begjært tvangsoppløst av Trøndelag tingrett etter en enkel formalitetsfeil. Det er meldt inn 40 krav til boet på totalt 7,8 millioner kroner. Quartett Fritid AS har vært en betydelig aktør innen fritidsnæringen i Oppdal..» Kilde: mn24.no.

Frykt for svenske turisthytter (over grensen) 
«Hardt turistpress i reinbeitedistriktene gjør at Svenska Turistföreningen (STF) står i fare for å måtte avvikle alle sine hytter i Jämtland og Härjedalen – unntatt en.» Kilde: abcnyheter.no.

Nytt kunnskapsgrunnlag for landskap i Oppland (Innlandet)
«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit kunnskapsgrunnlag for landskap det knyter seg nasjonale kulturmiljøinteresser til. Ei oversikt over slike landskap i Oppland i Innlandet fylke er no klar.» Kilde: riksantikvaren.no.

Sa ja til å sende forslag med 79 nye hytter ut på høring +
«På Nygårdsåsen, ovenfor Slåttekjerr, har det i mangfoldige år ligget et hyttefelt i planverket.. Hyttefeltet på Nygårdsåsen ville øke antall hytter fra 44 til 79, og fikk et enstemmig miljø- og teknisk utvalg med på notene. Blant de som var skeptiske var Frida Fred Dørsdal (Rødt) og Torhild Gregersen (Ap).» Kilde: austagderblad.no.

Fritidsboligeiere er en underutnyttet ressurs
Veronica Blumenthal og Monica A. Breiby ved Senter for Reiselivsforskning: «Fritidsboliger får mye oppmerksomhet i media, og når sakene ikke handler om prisrekorder og store kjøpesummer har de gjerne et negativt fortegn. Men er fritidsboligeiere en større ressurs enn vi har innsett?» Kilde: reiselivsforskning.org.

Bruker 150 millioner kroner på å bygge fritidsleiligheter (Vestland)
«Veidekke har skrevet kontrakt med Myrkdalen Fjellandsby og Vårstølen Utleige om å oppføre byggene Sendo og Skabotn i Myrkdalen i Voss kommune. De to byggene får til sammen 42 leiligheter for salg og utleie med felles garasjeanlegg.» Kilde: estatevest.no.

Massiv motstand mot Aasgarden-prosjektet (Innlandet) +
«Aasgarden-planane til Norske Fjellhytter møter massiv motstand frå naboar i høyringsrunden. Statsforvalteren peiker igjen på at Beito reinseanlegg ikkje har kapasitet i høve til ei slik stor utbygging. Statsforvaltaren etterlyser også konkrete klimatiltak.» Kilde: avisa-valdres.no.

Kraftig nedgang i hyttesalget i første kvartal
«Man må tilbake til første kvartal 2003 for å finne færre omsetninger. – Folk har kjøpt seg ferdig for en stund.» Kilde: e24.no.

Satsar 200 millionar på hyttefelt i Hareid kommune (Møre og Romsdal)
«Selskapet Norwegian Fjords Holiday AS lanserer no Almestranda Fjordhytter ved Vartdalsfjorden i Hareid kommune. Ei båthamn og dei første fjordhyttene skal stå klare sommaren 2024..» Kilde: nrk.no.

Lågøya: Hytteparadis for alle åpner (Oslo)
«For ett år siden ble Lågøya i Oslofjorden kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB. Denne idylliske øya med 21 sommerhytter, var en gave til folket. Fra i morgen kan alle leie hytte der.» Kilde: abcnyheter.no.

Hett marked for hytteutleie
«Leiepriser på over 100.000 kroner for en uke er ikke uvanlig for de flotteste ferieboligene ved sjøen. Både tilbudet og etterspørselen når rekorder i år.» Kilde: abcnyheter.no.

Gratis webinar om hyttebygging og arealpress
«I 2022 ble det bygget så mye som atten nye hytter hver eneste dag. Hva betyr denne arealpolitikken for naturen og friluftslivet? Og hva må gjøres for å endre politikken slik at FNs naturavtale innfris? Meld deg på gratis webinar 2. mai kl. 12-14.15.» Kilde: norskfriluftsliv.no.

Klima- og miljøministeren: – Velg fornybar energi framfor flere hytter
«Espen Barth Eide erkjenner at det er krevende å verne mer natur, samtidig som samfunnet skal gå over fra fossil til fornybar energi.» Kilde: nrk.no.

Pengestøtte lokkar kommunen til å bygga hytteveg tvers over gardane (Vestland)
«Fire gardar frå mellomalderen får innmark øydelagd fordi Voss og Vestland vil bygga ny veg opp til skianlegg. – I strid med nasjonale mål om jordvern, hevdar bonde.» Kilde: nrk.no.

Feriested ulovlig å bruke etter 22 års bruk (Telemark)
«Da familien Lindsten skulle selge sommerhuset etter 22 års bruk, kom sjokkbeskjeden fra kommunen. Det er ulovlig å bruke ferieboligen. Lille Kirkeholmen ligger idyllisk til i Kragerøs vakre skjærgård.» Kilde: nrk.no.

Innlegg: Norsk hytteliv bør løftes frem som en nasjonal stolthet
“Som innvandret danske konvertert til nordmann i voksen alder, kan jeg med hånden på hjertet si at nordmenn ikke bestandig er flinke til å se sine egne kvaliteter og å gi seg selv et skulderklapp, skriver Hanne Alstrup Velure, Høyres fylkesordførerkandidat for Innlandet i dette debattinnlegget.” Kilde: hytteavisen.no.

Byrådet bekymret for «hytteleiligheter» – vil utrede boplikt i Oslo
“Byrådet frykter at fritidsboliger er i ferd med å bli et problem for boligmarkedet i Oslo. Nå åpner de for å innføre boplikt i hovedstaden.” Kilde: aftenposten.no.

Lyst på inspirasjon til nye hytte- og turopplevelser?
“I denne boka har vi samlet våre lokale eksperters beste tips til turperler i hele landet. Gjør deg klar for en bok stappfull av turmagi og nye naturopplevelser litt utenfor allfarvei.” Kilde: facebook.com/turistforeningen

Innlegg: Veien til hytta er også veien til global oppvarming +
“Onsdag overleverte Miljødirektoratet rapporten med det søvndyssende navnet «Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF): Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030». Innholdet er derimot brennbart.” Kilde: aftenposten.no.  

Frisk start på Hyttemessen på Hellerudsletta (Akershus)
“God tilstrømning til Hyttemessen på Hellerudsletta på messens åpningsdag. I tider preget av økte priser på det meste, er det liten tvil om at publikum er nysgjerrige på nyhetene i «energisektoren» og hva som kommer av nytt fra hytteprodusentene.” Kilde: hytteavisen.no.

Hett marked for hytteutleie (Oslofjordregionen) +
“Leiepriser på over 100.000 kroner for en uke er ikke uvanlig for de flotteste ferieboligene ved sjøen. Både tilbudet og etterspørselen når rekorder i år.” Kilde: finansavisen.no.

Innlegg: Vi må bremse bygging av hytter
“Trenger vi egentlig å bygge enda flere private hytter i Norge? Nær fire prosent av alle våre klimagassutslipp er knyttet til arealutbygging, ifølge en ny utvalgsrapport. Hytter er ikke et nødvendighetsgode på samme måte som boliger, kraftforsyning eller veier.” Kilde: adressa.no.

Innlegg: Hyttekommunen sitter igjen med syke-regningen
“Hytteeierne som har krav på vår gratis hjelp fra hjemmesykepleien opptil flere ganger daglig. .. Populariteten har sin pris og den bør flere enn bare vertskommunen for ferien være med på å betale.” Kilde: nettavisen.no.

Besøksboom i påska, men får ikke telle hyttegjestene i bygda +
“Innbyggertallet i Oppdal og Rennebu mangedobles i påska og andre høytider, men ordføreren får ikke lov til å telle gjestene. .. I oktober ble det satt en stopper for bruken av sim-kortregistreringen, og begrunnelsen var at praksisen var i strid med personvernlovgivningen.” Kilde: opp.no.

Innlegg: Er gullalderen i hyttebyggjinga over? (Innlandet)
“På fire år har talet på fritidsbustader i Valdres auka med 700. Men mykje tyder på at gullalderen i hyttebygginga no er over.” Kilde: avisa-valdres.no.

Renseanlegg for Beitostølen og det planlagte nye hyttefeltet (Innlandet) +
“Mitt spørsmål til Statsforvalteren i Innlandet er om .. økningen av kloakk som må forventes fra et nytt byggefelt, er forsvarlig, når faktum er at Øyangen faktisk er drikkevannskilde til en hel bygd på andre siden av Slidreåsen?” Kilde: avisa-valdres.no.

Kommunenes hytteplaner rommer en utslippsbombe
“Norske kommuner planlegger å tredoble arealet som brukes til hytter. Det går ikke om vi skal nå klimamålene. Nå ber utvalg regjeringen stramme inn.” Kilde: aftenposten.no.

Innlegg: Naturen ønsker seg varme senger (Innlandet)
“Kalde senger i tomme hytter er arealkrevende. Tiden er inne for å se på hyttebyggingen med nye øyne.” Kilde: avisa-valdres.no.

Skal bygge 70 hytter midt i skitrekket: – Formi­dabel fortet­ning +
Bykle: “Vest i skianlegget på Hovden skal det bygges over 70 hytter. Byggestart blir neste år. – Til neste år står det hytter her, sier eiendomsmegler i Exbo, Svenn-Erik Kvannes.” Kilde: fvn.no.

Krevende tider tvinger folk til å leie ut hytta si
“For noen år siden kjøpte rekordmange nordmenn hytte. Så økte renta og strømmen ble dyrere. Derfor gjør stadig flere hytteeiere som Thor Holand.” Kilde: nrk.no.

Hytteferie blir ikke billigere (Oslofjordregionen)
«Kystledhytta på Fyrsteilene mellom Nesodden og Asker var den første i Oslofjorden Friluftsråd utleietilbud i 1997. Nå er den etterfulgt av 67 andre steder i Oslofjordregionen. Slik får du sommerferien for noen hundrelapper.» Kilde: dinside.dagbladet.no.

Hyttekommunene Risør og Hol valgte stikk motsatt boplikt +
«Rett før Risør gikk inn i den mest hektiske bopliktdebatten i vinter, hadde hyttekommunen Hol i Viken allerede landet på sitt valg. Også der var det krefter som tok til orde for å fjerne den helt – men der endte flertallet på andre siden av aksen. De strammet den inn.» Kilde: austagderblad.no.

Innlegg: Naturen ønsker seg varme senger
«Hvilken verdi har hyttelivet, når selve hyttelivet ødelegger den naturen man oppsøker? Kalde senger i tomme hytter er arealkrevende. Tiden er inne for å se på hyttebyggingen med nye øyne.» Kilde: gd.no.

Ekspert om hyttemarkedet: – Mulig å gjøre gode kjøp nå
«Påskeferien nærmer seg og det er sesong for kjøp av fritidsboliger på fjellet. I år tror hyttemegler at man kan gjøre et godt kjøp.» Kilde: tv2.no.

Nektes å dumpe forurensede masser ved ferieparadis (Østfold)
«Kystverket vil dumpe tonnevis med forurensede masser i Oslofjorden. Nå setter Hvaler kommune ned foten.» Kilde: nrk.no.

14.-16. april: Grønt fokus på Hyttemessen (Akershus)
X Meeting Point: «Stadig flere av dagens hyttekjøpere vil ha grønne, arealeffektive hytter, produsere strømmen sin selv og slippe vedlikehold. Hvordan næringen svarer på utfordringen blir åpenbart når den store Hyttemessen åpner på Hellerudsletta rett over påske.» Kilde: hytteavisen.no.

Fritidsbolignæringen samlet på Lillehammer – en oppsummering
«Torsdag 23. mars var 110 deltakere samlet på Fritidsboligkonferansen på Scandic Lillehammer Hotel.» Her er en god oppsummering. Kilde: norskturistutvikling.wordpress.com.

Folk flest holder seg i Norge i påsken
«Ifølge NHO Reiseliv og Virke Reiseliv, skal over åtte av ti nordmenn feriere i Norge i påsken. Brorparten skal tilbringe høytiden på hytta. .. Flyselskapet Norwegian ser en litt annen trend, og hevder at de har godt belegg på sine flyruter i påsken.» Kilde: abcnyheter.no.

Hvem kjøper hytte?
«Nesten 60 prosent av de som kjøpte hytte eller fritidsbolig i fritt salg i 2022, var mellom 40 og 60 år. Halvparten kjøpte hytta sammen med ektefelle eller samboer.» Kilde: ssb.no.

Innlegg: Snobberi på Finnheia (Troms)
«Nordmenn generelt, og tromsøværinger spesielt, er ikke snobber. Unntaket er friluftsliv. Det ser man spesielt godt i debatten om Arctic Center. .. Kampen mot Arctic Center likestilles med kampen mot kapitalisme. Dagens friluftstilbud i området er ifølge enkelte motstandere lavterskeltilbud.» Kilde: nordnorskdebatt.no.

En av tre skal på påskeferie
«En av tre nordmenn planlegger å ha påskeferie i år, og de fleste vil tilbringe den i Norge, ifølge Virkes reisepuls. Hytta er det mest populære reisemålet.» Kilde: abcnyheter.no.

Kommunen mener hytta er verdt 1 million mer enn megleren (Trøndelag) +
«Hytta ble plutselig mye mer verdt, etter at kommunen kom med en ny verdivurdering. Norges Hytteforbund sier hytteeiere kan ha god grunn til å klage i skattesaker.» Kilde: nrk.no. 

Slik har kostnadssmellene påvirket hyttebruk og vaner
«Norges Hytteforbund (NHF) har sjekket om hytteeieres bruk av hytta har endret seg i en tid med høye strømpriser, økte renter og inflasjon.» Kilde: hytteavisen.no.

Mener 60 hytter er blitt ulovlig brukt i over 20 år (Telemark) +
Kragerø: «Hyttebyen på Lille Kirkholmen anses ulovlig brukt i over 20 år. Nå risikerer eierne enorme utgifter: – Vi føler oss utsatt for et offentlig overgrep.» Kilde: ta.no. 

Fortsatt muligheter for å melde seg på fritidsboligkonferansen!
Torsdag 23. mars 2023 arrangeres Fritidsboligkonferansen på Scandic Lillehammer Hotel. Onsdag er det kveldstreff på toppen av Lillehammer. Gå ikke glipp av konferansen som tar opp viktige spørsmål om framtidig utvikling! Kilde: norskturistutvikling.no.

Økonomi styrer nordmenns påskeplaner
«En fersk undersøkelse viser at det er de med høyest inntekt som i størst grad skal være på hytta eller reise utenlands. Nordmenn med lav inntekt vil stort sett tilbringe påsken hjemme.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Stadig flere vil leie framfor å eie fritidsbolig +
«Hos Inatur har antall hytteutleiedøgn vokst med nesten 20 prosent de to siste årene. Samtidig er stadig flere unge nordmenn på jakt etter enkle fritidshytter de kan leie framfor å eie.» Kilde: namdalsavisa.no.

Sømløs reisevei til Hemsedal (Buskerud)
«Destinasjon Hemsedal og VY har inngått ett samarbeid med fokus på mer sømløs reisevei til fjellet. Mandag 27. mars rulles det ut nye bussruter ut på VY.no sine plattformer. Nå kan man komme seg sømløst til Hemsedal på alle togavganger fra Oslo og Bergen.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Undersøkelse: Fire av ti blir hjemme i påsken
«Det er litt flere som velger hjemmepåske, enn det er som skal på hyttetur i år. Flere bosatt i byer og med høy inntekt skal reise bort.» Kilde: nettavisen.no.

Kommunalt vann til storutbygging av miljøhytter +
Oppdal: «Politikerne gir Grønn Hytteglede en håndsrekning med kommunalt vann til miljøhytte-satsingen, som noen mener er grønnvasking. .. Planen er å bygge miljøhyttene på kun 40 dekar. Et like stort areal går til felles parkering, fellesbygg for boder og gjesterom samt kolonihage.» Kilde: opp.no.

Landfolk henter 43 millioner kroner for utvidelse av utleieplattform
«Selskapet Landfolk, som lanserte sin utleieplattform for hytter i Norge i fjor, utvider nå den internasjonale satsingen med å hente ny kapital.» Kilde: travelnews.no. 

Innlegg: Mens hyttebygda krangler, forbereder andre seg på ny fremtid 
«Ski-Oppdal må profesjonaliseres, utvikles og tilpasses fremtidens klima, krav og behov», mener Oppdal Hytteforening – og peker på grepene som tas i Bymarka i Trondheim og i Vassfjellet.» Kilde: opp.no.

330.000 nordmenn bruker hytta mindre
«18 prosent av hytteeierne, tilsvarende 333 000 nordmenn, oppgir at de bruker hytta mindre enn vanlig som følge av strømprisen.» Kilde: hytteavisen.no.

Hytteforbundet hevder kommunene bryter med selvkostprinsippet
«Norges Hytteforbund mener flere hyttekommuner ikke bryr seg om å overholde selvkostprinsippet for vann og avløp. Forbundet mener praksisen er ulovlig.» Kilde: hytteavisen.no. 

Hyttene brukes mye mindre med brøytet vei +
Oppdal: «Hyttene i Gjevilvassdalen brukes mye mindre etter at veien ble brøytet, hevder lederen i bygdas største hytteforening.» Kilde: opp.no.

Hvordan bør ny global naturavtale påvirke hyttebygging? (Innlandet)
Valdres: «Minst 30 prosent av land og hav på jorden skal bevares innen 2030, og 30 prosent skal restaureres.. Et konkret tiltak vil, ifølge Ole Morten Fossli være å etablere eller trekke eksisterende fjell- eller utbyggingsgrenser ned til grensen for nåværende bebygde områder.» Kilde: avisa-valdres.no. 

Trekker seg fra hytteplaner – selger rubbel og bit (Nordland) +
«Et meget spesielt hytteprosjekt bestående av fire «havhytter» og 12 byggeklare hyttetomter i samme område, er lagt ut for salg i Steigen. Selgere er bedriften Braatevaag AS i Lillestrøm, eid av Erik Vaag og Hege Braathe Vaag. Årsaken .. er oppgitt å være familiære årsaker.» Kilde: an.no.

Vurderer 76 vindturbiner utenfor hytteparadis (Vestfold)
«Over 200 meter høye turbiner kan dukke opp langs Vestfold-kysten. – Vil jo helst slippe, sier hytteeier Ingar Gjesmo.» Kilde: nrk.no.

Hytteeiere kan sitte på en gullgruve! (Osloregionen)
«Hytter står tomme i snitt 305 dager i året. Mange tror det er vanskelig å få leid ut hytta si utenom høysesong. Det stemmer ikke, spesielt for noen bestemte typer hytter, sier Marianne Tveito, hytteansvarlig i Inatur AS.» Kilde: hytteavisen.no.

Svak krone gir valutafest for dansker i Norge
«Mens nordmenn må legge til nærmere femti prosent på prisen når de handler i Danmark, kan danskene nyte over tretti prosent avslag i Norge.» Kilde: nrk.no.

Miljøhytter får drahjelp til vannutbygging +
Oppdal: «70 miljøhytter som planlegges nord for Oppdal sentrum får kommunalt vann. Utbygger bidrar til spleisen, men det må også andre abonnenter i vannverket. – Dettte er starten på den nye hyttebyggingen i Oppdal, sa Tor Snøve (Ap) i formannskapet sist tirsdag, han var positiv til søknaden.» Kilde: opp.no.

Hyttefolket leier ut 2.000 senger i Kvitfjell og Hafjell (Innlandet)
«Alpinco har rundt 3.300 senger som de leier ut i de to alpinanleggene. Vel 1.200 av disse er varme senger i egne hoteller og leilighetsbygg. Resten er privathytter som leies ut gjennom bookingselskapet. – Dette er gull verd for utviklingen.» Kilde: avisa-valdres.no.

Med god oversikt over hyttemarkedet (Innlandet)
«Beitostølen Booking Service har drevet sin virksomhet siden 1997. Daglig leder Nicolay Flaaten har registrert at folk fortsatt bruker hyttene sine aktivt. Og han merker at flere og flere ønsker å leie ut, blant annet for å dekke økte kostnader til strøm.» Kilde: avisa-valdres.no.

Rift om kystledhyttene – bookingen skapte datatrøbbel (Osloregionen)
«Oslofjorden Friluftsråds kystledhytter er mer populære enn noen gang. Da bookingen til årets sesong åpnet 28. februar feilet systemet og åpningen er utsatt inntil videre.» Kilde: batmagasinet.no.

Lite turister i fjellet (Buskerud) +
Sigdal: «Haglebu Fjellstue og Tempelseter Trollstue melder om godt besøk første uka i vinterferien, men denne uka har turistene i stor grad uteblitt fra de populære fjellstuene i Sigdal. Hun tror årsaken til det nå er stille, er at det få fra Buskerud som har hytter i Tempelseter-området.» Kilde: bygdeposten.no. 

Nordmenn prioriterer hytta
«Fritidsboligmarkedet er tilbake på nivået før pandemien, mens prisene vokste i rekordtakt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.» Kilde: hytteavisen.no. 

Flere stusset da han dukket opp som utbygger (Innlandet)
«Kunne ikke delta i politisk møte på grunn av dobbeltroller – møtte som utbyggere. «Rent informasjonsmøte,» svarer de to utbyggerne. Diskusjon om dobbeltroller i Hafjell splitter nå det politiske miljøet i Øyer.» Kilde: nrk.no. 

Om det var i Sirdal, ville nok ingen ha reagert (Agder) +
«Ny turisthytte i Hunnedalen: En upassende lysfontene – eller et kjempetilbud for barnefamilier? Naboer kaller den nye hytta til Stavanger Turistforening en feilplassert katedral, et monument over utilpasset arkitektur og et uakseptabelt naturinngrep. Elsa og Alf Ellingsen får hytta 30 meter fra sitt soverom..» Kilde: fvn.no.

Søkte om ferdigattest få uker før hytta blåste på havet (Nordland) +
«Søndag 12. februar blåste hytta på havet med fire personer inni. Dagen etter purret arkitekten på ferdigattesten de søkte om få uker tidligere. Nå skal politiet gjennomgå både byggene og byggesaken.» Kilde: lofotposten.no.

Hyttene kan ha vært ulovlig utleid i et halvt år (Nordland) +
«Turister blåste på havet i Lofoten.. Eierne fikk tillatelse til å sette opp hyttene, men sendte ikke inn en viktig søknad. Det kan ha ført til måneder med ulovlig utleie.» Kilde: nrk.no.

Trosser strømprisene – velger hytta i vinterferien
«Hytteeiere tar vinterferien på fjellet til tross for høyere strømpriser. Også utleiere merker at interessen for hytteferie er stor.» Kilde: nrk.no.

Nå vil «alle» leie ut hytta
«Høye strømpriser og stor økonomisk usikkerhet gjør at mange velger utleie. Monica Wathne synes det er en fin ekstrainntekt.» Kilde: nrk.no.

Kommune droppet store hytteplaner etter press (Innlandet)
«Lom er kommunen mot strømmen når det gjelder hyttebygging i Fjell-Norge. De har satset på reiseliv og turisme i stedet for en massiv utbygging av hytter. Men i et seterområde ved vannet Tesse, rett øst for Jotunheimen, var det forslag om flere hytteprosjekter.» Kilde: nrk.no.

Skisenter med booking-selskap og busstilbud (Innlandet) +
«Bjorli Skisenter utvider tilbudet. Nå har de blant anna startet et eget booking-selskap som skal leie ut hytter.» Kilde: smp.no.

Innlegg: Hvilken innsikt vil kommunen få av fritidsboligundersøkelsen? (Trøndelag)
«Oppdal Hytteforening mener hytteundersøkelsen Oppdal kommune har sendt ut til 6000 hytteeiere inneholder så mange svakheter at den må gjøres på nytt. Det begrunner foreningen i dette debattinnlegget.» Kilde: opp.no.

1 av 2 er bekymret for hyttebygging i naturen
«Mange er redde for at den samlede hyttebyggingen i Norge går for hardt utover naturen, viser nye tall fra Ipsos. – På tide å endre kurs, mener Norsk Friluftsliv.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Få med deg den nasjonale Fritidsboligkonferansen!
«Torsdag 23. mars 2023 arrangeres Fritidsboligkonferansen på Scandic Lillehammer Hotel. Konferansen tar opp aktuelle tema ved fritidsboligutbygging og bruk og er en viktig møteplass mellom offentlige og private aktører. Se programmet her. Onsdag 22. mars inviteres det til kveldstreff – se program her.» Kilde: norskturistutvikling.no.

Ulvig Kiær AS planlegger stort hyttefelt på Bjørgan (Trøndelag) +
«I dag er det 230 hytter, 40 leiligheter og 82 campingvogner på Bjørgan. Nå ønsker Anders Kiær i Ulvig Kiær AS å bygge ut enda et hyttefelt – som potensielt kan bety opp mot 200 nye fritidstomter. – Ønsker å være med på utviklinga.» Kilde: namdalsavisa.no.

Joda, hyttefolket bruker hyttene som normalt (Innlandet)
«Trafikken er god og hyttefolket bruker hyttene, sier Trond Storrusten hos Intersport Beitostølen.» Kilde: BeitostølenTV

Her økte hytteprisene med nær en million kroner i fjor +
«På Hovden ble det i 2022 solgt halvparten så mange hytter som året før, men snittprisen var nær en million høyere. Nå savner meglerne mindre hytter til «folk flest».» Kilde: .agderposten.no.

Ny prisrekord: Bladde opp 22 millioner for hytte i Trysil  (Innlandet)
«Den tidligere formel 1-stjernen Michael Schumachers prisrekord i Trysilfjellet er historie. I 2022 ble det omsatt dobbelt så mange hytter for over fem millioner i forhold til året før.» Kilde: e24.no.

Rekordmange nye hytter i 2022
«I fjor vart det bygd 18 nye hytter kvar einaste dag. Strengare krav til naturvern gjer at utbyggingstakten kan vere på retur.» Kilde: nrk.no.

Nedgang i volum, oppgang i pris
«Fritidsboligmarkedet er tilbake på nivået før pandemien, mens prisene vokste i rekordtakt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Hytteprisene steg med 10,1 prosent i 2022
«Ikke siden før finanskrisen har det vært en sterkere prisvekst i hyttemarkedet, viser fersk statistikk fra Eiendom Norge.» Kilde: e24.no.

Fikk ikke solgt hytta – kuttet prisen med en million
«Stephan Sesseng-Kolsrud (45) la ut hytta for salg i mai i fjor, men har fortsatt ikke fått noen bud. Hyttesjef i DNB Eiendom, Tone Cecilie Krange, sier hyttemarkedet er tilbake til normalen etter to elleville år.» Kilde: e24.no.

Hyttesøksmål blankt avvist i Strasbourg
«Menneskerettsdomstolen i Strasbourg var enig med Høyesterett i at de norske eierne ikke kunne reise på hyttetur til Sverige.» Kilde: e24.no.

Hytteprisene har skutt i været
«Vinterferieukene er rett rundt hjørnet. Og ikke før danskene har avsluttet sin hovedvinterferie i uke sju, så reiser tusenvis av nordmenn til fjells for å få en smak av skikkelig vinter. – Prisene har økt ca. 20 prosent på de store populære fjell destinasjonene som Trysil, Hemsedal og Hovden. Er du på jakt etter et kupp? Da bør du kontakte utleieren direkte.» Kilde: dinside.dagbladet.no.

Rekordmange nye hytter i 2022
«I 2022 ble det ferdigstilt 6 690 nye fritidsboliger. Det er en oppgang på 26,1 prosent fra året før.» Kilde: ssb.no.

Satser på deleide luksushytter: – Vil redusere behovet for hytteutbygging
«Norske hytter brukes kun 15 prosent av tiden, ifølge Prognosesenteret. Nå vil nykommeren &Hamlet selge eksklusive hytter og feriehus med opptil åtte eiere.» Kilde: estatenyheter.no.

Airbnb-aksjen rett opp etter ferskt inntektsvarsel
«Utleieselskapet varsler høyere omsetning i årets første kvartal enn det analytikerne har lagt i sine beregninger. Aksjen skyter i været.» Kilde: e24.no.

Turister anmelder hytteeier etter at de ble blåst på havet (Nordland)
Lofoten: «Turistene er ikke imponert over de som satt opp hyttene der de bodde i Lofoten. Nå anmelder de hytteeieren, etter at de ble blåst på sjøen mens de sov. .. Hytta ble knust til pinneved, mens turistene ble reddet opp av det iskalde vannet.» Kilde: nrk.no.

Hyttetun solgt for 15 millioner: – Markedet nærmer seg normalen
«Det er nå flere hytter å velge i, og i Oppdal ble det denne uka solgt en hytte til 15 millioner. Fritidsboligmarkedet i Trøndelag nærmer seg normalen slik vi så kjøp og salg av hytter var før pandemien.» Kilde: mn24.no.

Dobbeltroller i Hytte-Norge: – Et faresignal (Innlandet)
«Lokalpolitiker og Hafjell-investor meldte seg inhabil 31 ganger på to år. Partiene bør forebygge uheldige dobbeltroller i Hytte-Norge, sier forskere.» Kilde: nrk.no.

Passerer 100 Statskog-hytter
«Fortsatt ikke planlagt vinterferien? Statskog har fått 15 nye hytter og tilbyr nå over 100 rimelige overnattingstilbud i norsk natur.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Innlegg: DMO om Airbnb: – Vi ønsker like konkurransevilkår (Nordland)
Reiselivssjef Line Renate Samuelsen: «Men, det er vanskelig å skille mellom hva som er privat og profesjonell utleie. .. eksempelvis Airbnb, ikke har samme rapporteringsplikt som andre næringsaktører. .. Skal ikke alle med et overnattingstilbud ha samme konkurransevilkår, følge det samme lovverket og de samme reglene?» Kilde: lofotposten.no.

Byggestopp forsinker hytteprosjekter: – Stort engasjement (Innlandet) +
«Fredensborg Fritid skal utvikle Filefjell, blant annet planlegges det en fortetting i Børrelia, men byggestopp fører til forsinkelser. – Det er flere byggeprosjekt som er forsinka allerede. Men vi kan ikke kople på flere før vi har kontroll på vann- og avløpssituasjonen, sier arealplanlegger Magnus Lajord i Vang kommune.» Kilde: avisa-valdres.no.

Fikk nei til nytt hytteområde – politikerne ville ta et hvileskjær (Innlandet) +
«Sanderstølen Hytteinvest AS har lagt fram planer for 56 nye frittliggende fritidseiendommer, på grunnen til Asle Stølsdokken, like ved den gamle turistheimen med samme navn. Et enstemmig kommunestyre sa nei til å gi dispensasjon fra gjeldende planverk.» Kilde: avisa-valdres.no.

Bærekraft i fokus på konferanse om hytteutvikling (Innlandet) 
«Finnskogen Natur & kulturpark er i gang med konferanse om bærekraft og fritidsboliger. Daglig leder Iren Carlstrøm er glad for stor interesse med 70 deltakere. Konferansen arrangeres sammen med Regionrådet for Sør-Østerdal.» Kilde: facebook.com/Norskeparker

Økt aktivitet i hyttemarkedet
«Vi forventer et bra trykk på visninger i vinterferien. Det sier segmentsjef for fritidsboliger i DNB, Tone C. Krange etter at hun nå ser en positiv trend i hyttemarkedet etter en litt tyngre periode det seneste året.» Kilde: estatenyheter.no.

Sier nei til å ta inn nye hyttefelt (Agder) +
Risør: «Politikerne skal denne uken behandle kommunedirektørens innstilling til ny kommuneplan – der han sier nei til at nye områder blir regulert til hyttefelt.» Kilde: austagderblad.no.

Kvinner vil til havet – menn vil på vinterfjellet
«Nordmenn flest foretrekker at utleiehytta ligger nært havet, viser en ny undersøkelse i regi av utleieplattformen Landfolk. Undersøkelsen er gjennomført av InFact for boligutleie-plattformen Landfolk, og viser at viktige faktorer også er vakre omgivelser og høy komfort.» Kilde: w2g.no.

Marknaden er ikkje metta – 40 nye hytter på veg (Møre og Romsdal) +
«På Skarhaugen skal det hovudsakeleg seljast byggeklare tomter, men Strandafjellet Eiendom skal også bygge ein del av hyttene som vert til sals..» Kilde: nyss.no.

DNT overtar Leirvassbu Fjellstue (Innlandet)
«Leirvassbu Fjellstue i Jotunheimen blir en DNT-hytte. DNT er klare for å ønske gjester velkommen allerede i påsken i år.» Kilde: reiselivskunnskap.no.

Tydelig om Beito renseanlegg: I strid med forureiningslova (Innlandet) +
«Nytt reinseanlegg for Beitostølen kan stå klart i 2026, men Statsforvaltaren er tydeleg: «Det må vere eit klart prinsipp at tilfredsstillande sanitærteknisk infrastruktur er på plass før ein kan byggje nye einingar»» Kilde: avisa-valdres.no.

Leie hytte i vinterferien på Hafjell? 116.500 kroner, takk! (Innlandet)
«Det er snøkrise i alpene, men pudderalarm i Norge. Det er med på å dra leieprisene i de store vintersportsstedene i Norge rett til værs i vinterferien.» Kilde: e24.no.

95% booket* i vinterferien hos SkiStar (Innlandet/Buskerud)
Trysil/Hemsedal: «Jule- og nyttårsperioden hos SkiStar ble en suksess med svært høy beleggingsgrad. Med litt over én uke igjen til årets vinterferieuker, er etterspørselen etter skiferie i den skandinaviske fjellverdenen igjen svært stor.» Kilde: reiseliv1.no. 

Trysil: Vinterferie også for deg uten ski på beina (Innlandet)
«Trysil bygger seg stadig ut som vinterferie-destinasjon for hele familien. Her er en pakke på 10 ting å finne på for store og små.» Kilde: abcnyheter.no.

Kraftig nedgang i hyttesalget
«Det ble omsatte 28 prosent færre hytter i fjerde kvartal 2022 enn i 2021. – Hovedårsaken er nok at mange skaffet seg hytte under pandemien, men at vi nå har fått en normalisering, sier Trond A. Steinset, seniorrådgiver i SSB.» Kilde: e24.no.

Utvider bobilplassen: – Det blir mye arbeid denne våren +
«Deler av vårsesongen for bobilplassen i Flekkefjord vil bli berørt av en omfattende ombygging og utvidelse. Selv om området blir større gjør nye brannkrav at mulighet til plassering av bobiler bare øker fra ca 50 plasser til ca 60 plasser.» Kilde: avisenagder.no.

Mange spår at hyttedeling blir mer aktuelt i tida som kommer
«Noen spår at hyttedeling blir den neste trenden. Eksperter mener det simpelthen må til  for å redusere presset presset på naturen. Vil dette være en gangbar modell? Ville du delt denne hytta med ni andre eiere – og på disse vilkårene?» Kilde: hytteavisen.no.

Vil bygge grønne hytter (Trøndelag) +
«Elin og Roy Harbak satser på bærekraftige hytter på Stokkøya. – Startet med at vi kjøpte et småbruk.» Kilde: fosna-folket.no.

Spredt utbygging bør reduseres vesentlig (Agder) +
«Kvinesdal kommune sitt planprogram for arealplan for 2024 til 2036 er ute på høring. Fylkeskommunedirektøren i Agder mener Kvinesdal kommune legger opp til alt for store arealer til spredt utbygging av hytter og boliger.» Kilde: avisenagder.no.

Utbygging av store hyttefelt kan ikke godkjennes lenger (Trøndelag)
Oppdal: «Når «arvesølvet», arealer for hyttebygging, er brukt opp, må Oppdal satse på høyere kvalitet og forutsigbarhet i turisttilbudet, skriver Børge Dahle.» Kilde: opp.no.

Selger hytta billig: – Nå snør det faen meg igjen (Telemark)
«Agnar Svindland var så lei av å måke snø på hytta at han i ren forbannelse la den ut til salg på Facebook. Da Agnar Svindland kjøpte hytte på Gautefall i Vestfold og Telemark var han ikke helt forberedt på snøforholdene.» Kilde: nrk.no.

Fritidsboligkonferansen 2023 – meld deg på idag!
Torsdag 23. mars 2023 arrangeres Fritidsboligkonferansen på Scandic Lillehammer Hotel. Den nasjonale konferansen tar opp viktige tidsaktuelle tema ved fritidsboligutbygging og bruk. Mange spennende foredragsholdere. Og kvelden før blir det kveldsarrangement på toppen av Lillehammer. Verdt å få med seg! 

Vil ha hytter på Kartneset (Nordland)
«Kvitnes gård står sentralt i reiselivssatsingen grunneier Helge Mørck har for Hadsel Innland. Nå ber han kommunen om å tillate hyttebygging på eiendommen på Kartneset i forbindelse med den nye arealplanen. – En del av vår helhetlige satsing på Innlandet.» Kilde: vol.no.

Hytteutbygging: – I enkelte områder er det ønskelig med full stopp +
«I enkelte områder er det ønskelig med full stopp, sier Husa Risan som mener det er viktig å ta vare på beitene både av hensynet til kulturlandskapet og matvaresituasjonen.» Kilde: opp.no.

Frykter nedbygging av urørte fjellområder. Vil utvide nasjonalpark (Innlandet)
«Det er på tide å utvide Jotunheimen nasjonalpark, sier Harald Klæbo hos Statsforvalteren i Innlandet. Berørte kommuner og grunneiere er ikke nødvendigvis med på å avstå områder. – Det er en vanskelig sak å vurdere et eventuelt vern, sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal.» Kilde: avisa-valdres.no.

Innlegg: Hva skal Oppdal leve av etter «oljen»?
««Mens våre hjemsteder har satset på utvikling, forutsigbarhet og folkehelse, har Oppdal satset på å legge til rette for mer utbygging.» Det skriver Oppdal hytteforening i et debattinnlegg der foreningen spør om hvilken vei Oppdal vil gå for å møte fritidsinnbyggernes behov i fremtiden.» Kilde: opp.no.

Vant mot spikertelt-camperne (Nordland) +
«Striden mellom Velforeningen Skaugvoll Camping og Brygge og eierne av Skaugvoll Caravan & Camping AS er i sluttfasen, etter at kommunestyret i Gildeskål 15. desember avviste klagen fra de 50 leietakerne. Klagen er nå til behandling hos Statsforvalteren i Nordland, som har 12 uker på seg til å gå gjennom dokumentene.» Kilde: an.no.

Full brems i hyttesalget +
Hovden: «Gjennom høsten har det tatt mer enn dobbelt så lang tid å selge hytter på Hovden sammenlignet med første halvår.» Kilde: fvn.no.

Hilde har allerede 400 bestillinger i 2023: – I fjor var vårt beste år (Rogaland) +
«Hilde Levik i Lysefjord Hyttegrend har allerede fått 400 bestillinger til sommeren. Det er på nivå med det normale før korona. 2022 var rekordår og 2023 ser også ut til å bli et godt år.» Kilde: strandbuen.no.

Fire av ti lar strømprisen påvirke hyttebruken
«Mye tyder på at norsk hytteliv vil få seg en knekk i vinter, tror utleieplattformen Landfolk. De høye strømprisene gjør at flere hytteeiere bruker hytta mindre. .. Undersøkelsen er gjennomført i november i år og 1.500 norske hytteeiere har svart.» Kilde: e24.no.

Hytteeiere kniper igjen på pengebruken: – Gjør alt jeg kan for å beholde hytta (Innlandet) +
«Hanne Marken (50) har kuttet i forbruket, men tviholder på hytta på Sjusjøen. Det er hun ikke alene om. Trangere tider og mer sparsommelige hytteeiere har allerede veltet én restaurant i bygda.» Kilde: dn.no.


NB! Nyhetene er hentet fra nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter, som også dekker flere tema, alt sortert geografisk.

For nyheter før 2023 se nyhetsarkiv over Dagens reiselivsnyheter her

Del gjerne!