Etablering av Tråkk ‘n’ Roll som interregionalt selskap skal hjelpe utviklingen på vei.

Titalls millioner i terrengsykkelinvesteringer

«Tråkk ‘n’ Roll» ble i 2015 startet som et prosjektsamarbeid mellom Hallingdal-destinasjonene. Målet var å bidra til en bærekraftig, langsiktig og regionalt forankret utvikling av terrengsykkelproduktet i dalen. Tråkk ‘n’ Roll har bla. hatt regien på utarbeidelse av strategi og masterplaner, finansiering av utviklingsprosjekt samt kompetanseheving innen stibyggernæringen. Siden starten har utviklingen gradvis økt i fart og omfang, og de kommende årene blir det investeringer på flere titalls millioner i terrengsykkelstier, -anlegg og -infrastruktur på alle 6 Hallingdal-destinasjoner.

Forrige uke var destinasjonene samlet på Geilo, hvor etablering av Tråkk ‘n’ Roll som interregionalt utviklingsselskap ble en realitet.

«Prosjektet Tråkk ‘n’ Roll har samlet sett vært en stor suksess. Hallingdal har i dag et solid fundament for den videre satsingen. Men prosjekttilværelsen medfører en kortsiktighet og skrøpelighet som ikke lenger var i tråd med omfanget av satsingen og destinasjonenes ambisjoner. Derfor var etablering av et felles selskap en viktig forutsetning for å kunne fortsette å satse på Hallingdal som én terrengsykkelregion. Dette er en milepæl for den regionale utviklingen.» uttaler Richard Taraldsen fra Hemsedal Turisttrafikklag, som er ny styreleder i Tråkk ‘n’ Roll SA.

På bildet (bakerst fra venstre): Kristian K. Holm (daglig leder Ål Utvikling AS), Kristian Akervold (daglig leder Flå Vekst SA), Richard Taraldsen (daglig leder Hemsedal Turisttrafikklag SA), Roger Espeli (styreleder Visit Geilo AS), Solveig Hjallen (daglig leder Nesbyen Turist- og Næringsservice AS), Sissel Bjørøen (daglig leder Visit Gol AS), Linda D. Bjerke (Reiseliv- og markedssjef Ål Utvikling AS), Lars Wraae Jensen (prosjektleder Tråkk ‘n’ Roll), Anneli R. Vøllo (prosjektleder Hemsedal Turisttrafikklag SA).

Vil bli best i Skandinavia

Tråkk ‘n’ Roll blir i fremtiden organisert som samvirkeforetak med alle 6 destinasjonskontor på eiersiden. Etableringen av Tråkk ‘n’ Roll SA er støttet av Buskerud Fylkeskommune og kommunene i Hallingdal i en toårig periode. Deretter skal selskapet være selvbærende. Ambisjonen i selskapet er tydelig: Hallingdal skal over tid utvikle seg til å bli den ledende terrengsykkelregionen i Skandinavia.

Akkurat nå utvikles det terrengsykling over hele landet. Trysil er den destinasjonen som per dags dato er lengst på vei, og man hadde hele 60.000 sykkeldager i 2019.

«Det er enkeltdestinasjoner i Hallingdal som på sikt kan utfordre Trysil, men vi tror at det største aktiv vil være, at man i fremtiden når 6 velutviklede terrengsykkeldestinasjoner innenfor 1 time i bil. Det er helt unikt, og gir gjesten en anledning til å vende tilbake igjen og igjen. Terrengsykkelregionen starter 1,5 t. fra Oslo og 3 t. fra Bergen, hvilket er en ekstremt bra tilgjengelighet for kjernemålgruppen.» sier prosjektleder for Tråkk ‘n’ Roll gjennom de siste 4 årene, Lars W. Jensen.

Hallingdal igjen komplett: Flå tilbake i samarbeidet

Etter første året med Tråkk ‘n’ Roll-satsing i 2015, tok Flå Vekst en midlertidig pause fra sykkelsamarbeidet.

Aktørene trengte modning før Flå kunne holde ambisjonsnivået til resten av destinasjonene. Nå er det imidlertid full rulle på utviklingsplaner – både i sentrum, på Turufjell og ikke minst Høgevarde som akkurat nå er i planleggingsfasen med det som tegner til å bli Norges mest ambisiøse investering i terrengsykkelanlegg.

Daglig leder i Flå Vekst, Kristian Akervold ser frem til å gjøre terrengsykkelregionen Hallingdal komplett: «Alt vi kan plukke opp av erfaringer fra Tråkk ‘n’ Roll gjør vår vei til mål kortere. Samtidig tror vi at Flå sine ambisjoner vil være et løft for Hallingdal som helhet. Alle vinner på å samarbeide.»


Om Tråkk ‘n’ Roll SA:

 • Tråkk ‘n’ Roll ble startet som prosjektsamarbeid i 2015, administrert av Visit Geilo AS (2015-2017) og Hemsedal Turisttrafikklag SA (2018-19)
 • Formelt stiftet som samvirkeforetak 10. oktober 2019 med likt eierskap mellom de 6 destinasjonene i Hallingdal. Styret består av én representant fra hver destinasjon
 • Formålet til Tråkk ‘n’ Roll sa er å gjøre Hallingdal til Skandinavias ledende terrengsykkelregion. Dette innebærer at medlemmene bruker selskapet i arbeidet med å utvikle sine reisemål. TNR SA skal bla.:
  ○ Kvalitetssikre stiutvikling
  ○ Jobbe for kompetanseheving i stibygger- og reiselivsnæringen
  ○ Stimulere til syklistvennlige servicetilbud og økt verdiskapning fra terrengsykkelsatsingen
  ○ Synliggjøre og markedsføre det regionale terrengsykkelproduktet
  ○ Koordinere sikkerhetsarbeid på tvers av alle destinasjoner
  ○ Initiere og styre nye, felles prosjekt
  ○ Bygge terrengsykkelkultur i Hallingdal
 • Selskapet er ikke profittbasert, og overskuddet anvendes i samsvar med overordnede formål.
 • I etableringsfasen har Tråkk ‘n’ Roll fått økonomisk støtte fra Buskerud fylkeskommunen og kommunene i Hallingdal.