En økoturismebedrift kjennetegnes av at den bruker mest mulig økologisk mat, minst mulig energi og skaper minst mulig søppel. Den skal aktivt bidra til vern av kultur og naturressurser, og bidra positivt til lokalsamfunnet gjennom å ansette lokal arbeidskraft og samarbeide med andre reiselivsbedrifter.

Som økoturismebedrift stilles det høye krav til vertskap og guider ettersom formidling og læring er en viktig del av tilbudet. Målet er at gjesten skal kunne ta med seg ny kunnskap om stedet, kulturen, samfunnet og miljøet rundt.

Torild SkårdalSvein, Gunleik Skårdal, Olav Skårdal. Foto: Kai Andersen Telen

Tjønnås Gård har lang historie og nå er det Torild og Gunleik som driver gården med sau, hest, ku og høner. Barna er også viktige bidragsytere, og eldste sønn Svein Olav er snart klar for å overta driften. Gården drives helt økologisk og råvarene blir servert til gårdens gjester. Pinnekjøtt, potet, fenalår og pølser, elgkarbonader, lefser, flatbrød og kling. Egg fra egne høner og likør av lokale bær. På Tjønnås er det et kretsløp fra jord og skog til bord. Her dyrkes lokale mattradisjoner som krydres med historiefortelling og hvis det høver seg, en slått på Hardingfela eller fløyte.

Å tilby økoturisme i tråd med de globale økoturisme kriteriene faller seg derfor helt naturlig på Tjønnås Gard og i dag får vertskapet som første bedrift i Telemark det gjeve sertifikatet som bekrefter at de oppfyller kravene til å kunne kalle seg godkjent Norsk Økoturismebedrift.

Daglig leder på Tjønnås Økogard Torild Møinichen Skårdal uttaler:

«Denne sertifiseringen har vi jobbet mot i mange år, og det er en stor glede at den endelig er i havn! Det er strenge krav, men det å bruke lokal historie, lokal byggeskikk, gjenbruk, økologisk og lokal mat er akkurat slik vi har drevet i flere år, og ønsker å fortsette å drive. Vi håper dette vil gi oss ekstra reklame, og at vi når fram til de gjestene som setter pris på disse verdiene, i tillegg til fredelig idyll og god utsikt i hjerte av Telemark»

Om å tildele Norsk Økoturisme sertifikatet til Tjønnås Økogard sier daglig leder av HANEN, Bernt Bucher Johannessen:

”I dag har norsk reiseliv og opplevelser en stor utfordring med å fremstå som bærekraftig, ikke minst sett fra et klimaperspektiv. I dag har Tjønnås økogard tatt et tydelig standpunkt i arbeidet for å skape en mer bærekraftig opplevelsesnæring”


HANEN og Norsk Økoturisme

HANEN er næringsorganisasjon for lokal mat og bygdeturisme i Norge med over 500 medlemsbedrifter og drifter i dag sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme etter avtale med Innovasjon Norge. Tjønnås økogård er den 13. reiselivsbedriften i Norge som blir sertifisert. Fra før er disse bedriftene godkjent.

Norsk Økoturisme

Norsk Økoturisme styres utfra 7 universelle økoturisme prinsipper som er tilpasset til Norge.

 1. Bedriften er natur og kulturbasert,
 2. Bidrar aktivt til natur- og kulturvern,
 3. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift,
 4. Bidrar positivt til lokalsamfunnet
 5. Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg,
 6. Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider, og formidling og læring er en
  sentral del av produktet, og
 7. Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og
  gjester innsikt i lokal kultur, -samfunn og miljø.

Alt dette skal redegjøres for i en omfattende søknad, og ved besøk av en revisor fra Norsk Økoturisme.

«Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av»


Bildet øverst: Vertskap og ordfører: Bengt Halvard Odden. Foto: Kai Andersen Telen