Profilerte innlegg

Utvid din horisont – med Trøndelag som klasserom!


Praktisk rettet høyere utdanning til reiseliv- og opplevelsesnæringene.

Årsstudium reiseliv, samlingsbasert med praksis over to år, studiested Stjørdal. I samarbeid med Lofoten reiselivsfagskole starter vi i oktober/november årsstudium i reiseliv. Dette er et fagskoletilbud for de som har litt erfaring fra bransjen.

Studiet inneholder 6 emner, totalt 60 fagskolepoeng;

  1. Reiseliv og destinasjonskunnskap,
  2. Entreprenørskap,
  3. Vertskapsrollen,
  4. Opplevelsesdesign,
  5. Kommunikasjon og formidling,
  6. Markedsføring, merkevarebygging og salg.

Det vil være mange gjesteforelesere fra bransjen og mange destinasjonsbesøk under samlingene.

For mer informasjon gå inn på: 

Undervisningen er gratis, men en må regne med noen utgifter til ekskursjoner og liknende.

Velkommen som søker!

Profilerte innlegg
Setter Oste-Norge på kartet!
Profilerte innlegg
Lyngshesten i næringsvirksomhet og kultur
Profilerte innlegg
Espen Blåfjelldal ny styreleder i HANEN
There are currently no comments.