Vilkår for abonnent og bruk

Disse vilkårene gjelder for abonnement på tjenesten definert her og levert av Reiselivskunnskap AS (leverandør).

1. Tjenesten

Tjenesten inkluderer pr. idag nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter på epost og som innlegg på dette nettstedet, spesifikke lukkede innlegg på dette nettstedet og prioritert profilering av oppføringer.

2. Abonnement

Abonnement på tjenesten tegnes av organisasjon/person representert ved kontaktperson. Abonnementet følger organisasjonen. Personer som registreres som brukere under samme abonnement må jobbe for samme virksomhet. Her kan også personer i organisasjonens styre inngå.

2.1 Bruker

Bruker er definert som personer som har tilgang på tjenesten/nettsted og som mottar nyhetsbrevet via et aktivt abonnement. 

Enhver bruker av dette nettstedet og/eller mottaker av nyhetsbrevet er forpliktet til å ikke videresende nyhetsbrevet og/eller gi tilgang til tilhørende lukkede nettsider til noen tredjepart, samt legge ut informasjon bearbeidet gjennom denne/disse tjenesten(e) dersom annet ikke er avtalt med leverandør.

Brukere kan når som helst melde deg av som mottaker av nyhetsbrevet via lenken nederst i hvert brev eller ved å ta kontakt direkte med leverandør. Ønsker brukere å slette profil eller melde seg av tilgang til tjenesten forøvrig så kan det gjøres av leverandør og via kontaktperson for abonnementet.

2.2 Kontaktperson 

Kontaktperson er bruker som står oppført som kontakt for abonnementet. Kontaktperson kan overføre rollen til annen person om ønskelig. Kontaktperson vil kunne legge til og trekke fra øvrige brukere fra det aktuelle abonnementet via sin profilside.

2.2 Abonnementsperiode

Abonnentsperioden er antall resterende aktive måneder inneværende år. Ved slutten av en abonnementsperiode vil abonnementet automatisk bli forlenget med en ny slik periode. Abonnementet løper til det blir sagt opp. «Aktive» måneder regnes som alle kalendermåneder med unntak av juli da nyhetsbrevet tar en feriepause. Det vil ikke faktureres for måneder som ikke er «aktive». 

2.3 Oppsigelse av abonnement

Organisasjonen som har tegnet abonnementet kan når som helst avslutte abonnementet skriftlig av kontaktperson med beskjed på epost til leverandør. Forskuddsbetalt pris refunderes ikke. Faktura vil bli utstedt for “aktive” måneder som det ikke har blitt betalt for. NB! Den enkelte bruker kan melde seg av som mottaker av nyhetsbrevet når som helst i lenken nederst i hvert brev, eller ved å ta kontakt direkte. 

2.4 Pris for abonnement

Prisen for abonnement varierer med type og er oppgitt ved påmeldingsskjema.

2.5 Fakturering av abonnement

Abonnementet faktureres for abonnementsperiode om gangen. Faktura sendes til organisasjonen med EHF, alternativt som pdf med epost til kontaktperson dersom annet ikke er avtalt. Dersom fakturaen ikke betales i tide og purring ikke besvares kan eventuelle krav sendes til inkasso med påløpende lovhjemlede inkassokostnader. Ved vesentlig betalingsmislighold stoppes tjenesten, og vil først gjenopptas når abonnementet blir betalt.

3. Leverandør – plikter og rettigheter

Leverandør er her Reiselivskunnskap AS som publiserer nyhetsbrevet Dagens reiselivsnyheter og eier og drifter dette nettstedet (www.reiselivskunnskap.no).

  • Leverandøren forplikter seg til å levere tjenesten etter beste evne i henhold til abonnementsvilkårene.
  • Leverandør kan ikke stilles ansvarlig for innhold i nyhetsbrevet, eller til noe innhold som det lenkes til.
  • Leverandør kan ikke garantere at lenker og innhold på tredjeparts nettsteder fungerer.
  • Leverandør kan si opp enhver abonnement/mottaker med umiddelbar virkning dersom denne avtalen vurderes som misligholdt, eller ved uforutsette hendelser.

Eventuelle tvister skal løses i minnelighet.

Reiselivskunnskap AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere abonnementsvilkårene som er gjeldene fra den dato de legges ut på dette nettstedet.

Sist oppdatert: 08.05.2021.