Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen opplyser om hvordan Reiselivskunnskap AS samler inn og bruker personopplysninger iht Personopplysningsloven og i overensstemmelse med kravene i den nye EU-/Schengen-loven om personvern, GDPR (General Data Protection Regulation).

Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på nettsteder som reiselivskunnskap.no lenker til og/eller plattformer som vi samarbeider med, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vi kan ikke ta ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

Behandlingsansvarlig:
Reiselivskunnskap AS
Vesterøyveien 314
3234 Sandefjord

Personvernombud:
Rune Dalfelt
E-post: rune@reiselivskunnskap.no
Telefon: +1 518 522 0090 (usa)

Dersom du har spørsmål om hvordan personopplysninger blir brukt kan du kontakte Rune Dalfelt på rune@reiselivskunnskap.no.

Hva slags informasjon registreres, og hvorfor?

Personlig identifiserbar informasjon som du frivillig gir registreres slik at du kan motta nyhetsbrev, tegne abonnement, administrere abonnement, bestille andre tjenester som tilbys eller for å svare på dine spørsmål, enten via skjema på dette nettstedet eller direkte via epost.

  • Nyhetsbrev – Navn på mottaker og tilknyttede e-postadresser og navn på tilknyttede organisasjoner og markerte godkjenningserklæringer for mottak av nyhetsbrev. For både innsamling av informasjon og for utsending av nyhetsbrev bruker vi program og tilhørende skjema levert av MailChimp.
  • Regnskap – Navn og epost for kontaktpersoner for abonnement og tilknyttede e-postadresser og navn på tilknyttede organisasjoner og tilhørende kontaktinformasjon for korrespondanse om fakturering. Vi bruker her regnskapsprogrammet Fiken levert av Fiken AS.
  • CRM – Navn og epost for kontaktpersoner for abonnement og tilknyttede e-postadresser, adresser og navn på tilknyttede organisasjoner og tilhørende kontaktinformasjon for korrespondanse om salg og abonnement. Vi bruker her CRM programmet til Pipedrive Inc.

Ikke-personlig identifiserbar informasjon registreres i form av statistikk og data der formålet er administrasjon og utvikling av nettsiden og tilhørende tjenester.

Vi bruker til tider verktøy på dette nettstedet som igjen bruker informasjonskapsler (Cookies) bare for å samle inn data. Daataene som her samles inn er anonymiserte og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvordan registrerer vi informasjon?

Informasjon registreres via nevnte program hovedsaklig via vårt nettsted pr. dato lokalisert hos server driftet av ProIsp AS. WordPress benyttes som plattform og denne er kryptert med SSL. Vi bruker her programvare for blant annet design av kontaktskjemaer og innhenting av statistikk som antall klikk, sidebesøk, varighet, etc.

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger.

Tilgang til informasjonen

Vi deler ikke med identifiserbare personopplysninger med noe tredjepart for markedsførings- eller kommunikasjonsformål. Ved forespørsel vil vi oppgi kun til deg den personlig identifiserbar informasjonen vi har registrert om deg. Du har krav på å vite den informasjonen vi har om deg, og krev til å få denne slettet om ønskelig. Ta kontakt med behandligsansvarlig og vi følger opp.

Hvordan sikres personopplysningene?

Vi bruker bare tredjeparts tjenester som har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern, og som leverer tjenester beskyttet av personvern i tråd med føringene i GDPR.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Vi har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil også bli slettet senest etter ett år.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider og tjenester. Vi krever at brukere aksepterer denne erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider og tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen (MailChimp, Fiken, Pipedrive).

Reiselivskunnskap AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge.

Endringer i erklæringen

Reiselivskunnskap AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon. 

Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert her: 

Sist oppdatert: 12.06.2018.